Nybyggnation av fastighet innefattande lägenheter.