Golvmanual

Svanhills golv skötsel

Så här vårdar du ditt S-golv

Tack för att du valt att köpa ett S-Golv. Nedan hittar du en pdf-länk till vår golvmanual. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar lägga golvet. Om du inte följer våra rekommendationer i denna beskrivning kan du förlora din rätt att reklamera.

Läggnings- och skötselanvisningar