GDPR

Svanhillsföretagens policy gällande GDPR

För att vi ska kunna kommunicera, upprätta en relation, hantera olika affärsprocesser och ge dig som kund bästa möjliga service lagrar vi följande uppgifter: namn och personnummer, företagsnamn, adress, mejladress, telefonnummer, kundnummer, fastighetsbeteckningar och noteringar om affärshändelser. Vi sparar avtal och kontrakt, fakturaunderlag, offerter och kalkyler under tiden uppdraget löper eller på annat sätt är aktuellt. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Uppgifterna kan även användas till att skicka ut nyhetsbrev eller kampanjer men endast från något av Svanhillsföretagen, aldrig tredje part.

Du är välkommen att när som helst kontakta oss för att få reda på vilka uppgifter vi har sparade om dig. Om du inte samtycker till att vi hanterar dessa uppgifter om dig kontakta oss så att vi kan uppdatera eller ändra dina uppgifter alternativt plocka bort din data ur våra system.